سایت جدید پیش بینی تک بت

سایت جدید پیش بینی تک بت

آدرس جدید و بدون فیلتر تک بت, تک بت پیش بینی فوتبال,سایت takbet,جدیدترین ادرس تک بت,سایت جدید تک بت

 

همان طور که سایت جدید پیش بینی تک بت گفته شد نقاشی تجربه خود را در به کارگیری احجام با مکتب کوبیسم آغاز کرد

سایت جدید پیش بینی تک بت
سایت جدید پیش بینی تک بت

و  آن را با سه مرحله (کوبیسم اولیه، کوبیسم تحلیلی، کوبیسم ترکیبی) به کمال و تکامل رساند، معماری نیز در سال 1982 و با مکتب دیکانستراکشن رویکردی نو به حجم را در طرح آغاز کرد.

معماری نیز با سه نگاه و مکتب که مکمل یکدیگر نیز بودند شروع به مطالعه احجام نمود که به ترتیب عبارتند از: دیکانستراکشن، تک بت پیش بینی فوتبال فولدینگ و پیدایش کیهانی (ساختارشکنی)

 

معماری  سایت جدید پیش بینی تک بت دیکانستراکشن :

دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی، شالوده شکنی، واسازی بنیان افکنی، ساختار تک بت پیش بینی فوتبال شکنی و بن فکنی ترجمه شده است. شاید این کثرت اسامی به این دلیل باشد که دیکانستراکشن

یک نگرش چندوجهی و چند معنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد.

مکتب فکری دیکانستراکشن توسط ژاک دریدا پایه گذاری شد، دریدا با ساختارگراها مخالفت کرد وی معتقد است وقتی ما دنبال ساختارها هستیم، از متغیرها غافل می شویم، فرهنگ و شیوه قومی هر لحظه تغییر می کنند،

پس روش ساختارگراها نمی تواند درست باشد. از نظر ژاک دریدا سایت جدید پیش بینی تک بت فلسفه غرب دچار نوعی ورشکستگی است و در حال حاظر پویایی خودش را از دست داده است.

سایت تک بت بدون فیلتر

 

به طور کلی دیکانستراکشن سایت takbet نوعی وارسی یک متن و استخراج تفسیرهای پنهان و آشکار از بطن متن است، این تفسیرها می تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدید آورنده متن، متناقض و متفاوت باشد.

به همین دلیل در دیکانستراکشن آنچه خواننده مشاهده و استنباط می کند واجد اهمیت است، خواننده منظور و معنی متن را مشخص می کند و نه نویسنده.

تک بت پیش بینی فوتبال

 

برای رسیدن تک بت پیش بینی فوتبال به شرایط فوق باید قوانین گذشته معماری را بر هم زد، می توان آدرس جدید و بدون فیلتر تک بت گفت که اولین وجه تشابه کوبیسم و این نوع از معماری جدا شدن از تفکرات گذشته و پایه ریزی دوباره فلسفه هنری می باشد.

معماری دیکانستراکشن به عنوان یک سبک فراگیر و جهانی عمر نسبتاً کوتاهی داشت و از حدود یک دهه فراتر نرفت، ولی تاثیر

شگرف و بنیادین بر شیوه طراحی و نوع بازنمایی معنی و تفسیر در حوزۀ معماری داشت، این سبک به عنوان پیش زمینه رویکردهای متعاقب آن همچون معماری فولدینگ و معماری پیدایش کیهانی بود.

ادرس جدید تک بت

در معماری، اشکال و طرح های مختلف دیکانستراکشن مدت یک بیش از یک دهه است که در دانشگاههای معماری و خصوصاً

در پروژه های دانشجویی معماری ایران ارائه شده است، چند نمونه از سایت takbet ساختمان ها به این سبک نیز در تهران اجرا شده، ولی این که طرح این ساختمان ها در پی پاسخ به چه مسائلی بوده، سوالی می باشد که هنوز  بی پاسخ می باشد.

ایستگاه آتش

تک بت پیش بینی فوتبال

نشانی-۱۹۹۰-۱۹۹۳-ماکت حجمی

ایستگاه آتش نشانی-۱۹۹۰-۱۹۹۳

طراحی شهری-رم-معمار زاحا حدید

معماری تک بت پیش بینی فوتبال فولدینگ :

فلسفه معماری فولدینگ نیز همانند معماری دیکانستراکشن با زیر سوال بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار دارد.

فولد یعنی لایه یعنی لایه های هزار تو، یعنی هر لایه در کنار لایه دیگر، همه چیز در کنار هم، هیچ اندیشه ای بر دیگری ارجحیت ندارد، و تفسیری تک بت پیش بینی فوتبال بالاتر و فراتر از دیگری نیست. فولدینگ نیز در پی از بین بردن مبناهای فکری تمدن غرب و بالاخص منطق مطلق و ریاضی گونه مدرن است.

ادرس جديد تك بت

فولدینگ عمودگرایی، طبقه بندی، و سلسله مراتب را مردود می کند و به جای آن افقی گرایی را مطرح می کند، از نظر فولدینگ

همه چیز همسطح  یکدیگر هستند.

سایت جدید تک بت پیش بینی فوتبال زنده

ماکت ساختمان مرکزی بی ام-آلمان-معمار آدرس جدید و بدون فیلتر تک بت زاحا حدید

 

نظریه تک بت پیش بینی فوتبال دیکانستراکشن جهان را به عنوان زمینه هایی از تفاوت ها می دید و این تضادها را در معماری شکل می داد.

این منطق تضاد گونه با مکتب فولدینگ در حال نرم شدن سایت takbet است

تا خصوصیات بافت شهری و فرهنگی را به گونه ای بهتر مورد استفاده قرار دهد. اگر در گذشته

پیچیدگی و تضاد از دل تقابل های درونی پروژه بیرون می آمد، در حال حاظر خصوصیات مکانی، مصالح و برنامه به صورت انعطاف پذیری روی همدیگر تا می شوند، در حالی که هویت هر یک حفظ می شود.

 

موزه حمل و نقل دریایی سایت جدید تک بت -اسکاتلند-معمار هاستینگ (طرح رد شده در مسابقه)

موزه تک بت پیش بینی فوتبال حمل و نقل دریایی-اسکاتلند-معمار زاحا حدید (طرح

 

–       بر گرفته از کتاب نق سایت جدید تک بت د هنر نوشته :پرفسور لیونلو ونتوری ترجمه : دکتر امیر مدنی ص396

–       بر داشتی آزاد از کتابهی از زمان و معماری نوشته دکتر منوچهر مزینی ص 69-75 و کتاب چگونه به معماری بنگریم نوشته: پرفسور برونوزوی  ترجمه : دکتر فریده گرمان  ص113-122

–     بر داشتی آزاد از کتابی از زمان و آدرس جدید و بدون فیلتر تک بت معماری نوشته دکتر منوچهر مزینی ص 75-93

  • کتاب چگونه به معماری بنگریم نوشته: پرفسور برونوزوی ترجمه : دکتر فریده گرمان  ص113-122
  • کتاب معماری و شهر سازی در قرن بیستم نوشته: ویتور مانیا گولامپونیانی ترجمه: لادن اعتضادی 107-153

انسان و طبیعت

 

تأثير نامناسب تک بت پیش بینی فوتبال انسان برطبيعت سابقه چنداني نداردواين اخلالگري يك پديده ي نسبتا تازه است كه به دو عامل مهم مربوط ميشود،يكي افزايش جمعيت انسان وديگري تسلط جمعيت

انسان بر طبيعت.

درمجادله زيست محيطي جاري در جهان هيچ چيز خطرناكتر از نگاه صرفا علمي به انسان وطبيعت نيست،نگاهي كه سایت takbet ارتباط بشر را باريشه هاي معنوي وي قطع مي كند ووجود يك طبيعت تقدس زدايي شده را  سایت جدید تک بت مسلم مي كند.

بايد زمينه اي فراهم ساخت تا انسان بتواند دريك محيط پاك و منزه به تلاشي معنوي مادي خود براي استمرار زندگي وبقاي طبيعت حركت كند چراكه بدون امنيت زيست محيطي جهاني،نمي توان امنيت ملي و حتي اجتماعي را تضمين نمود.

بيش ازسه دهه است كه رابطه انسان با جهان طبيعي به دليل رخ دادن طيف وسيعي از بحران هاي محيطي،درمقوله هاي خاص وگاه آزاردهنده در آمده است.طراحي شهرها وساختمانها ئر سراسر جهان گاه

موجبات بهبود وگاه تخريب محيط زيست را در زمين فراهم مي سازد. انسان معنوي،هميشه طبيعت را چون وسيله ي بهتر شناختن آفريدگار كاويده است،شكلها وفضاهاي طبيعت از آنجا كه آفريده ها ونمادهايي خدايي هستند،از هرآنچه آدمي خلق مي كند ازلي تروجامع ترند.

دنياي امروز،جهان سكولار،جهاني غير ديني وبي معناست كه پديد آمدن دو گانگي در شخصيت انسان تک بت پیش بینی فوتبال معنوي را باعث مي شود،معمار بارمزونه هرگز به كلامي صريح سه چيز اصلي را به يكديگر پيوند مي دهد.(آدمي-فضاي معنوي-فضاي كالبدي)مهمترين مفهوم براي ما

معماران اين است كه محيط مصنوع را با توجه به افزايش كيفيت زندگي ومرتفع ساختن نيازهاي آيندگان بسازيم.
دراين مقاله وپروژه سعي شده است علاوه بر نگاه علمي،ازمنظر دين و معنويت نيز به انسان وطبيعت پرداخته وراهگشاي

رجعت دوباره ي انسان به خود وخداي خود باشد.

بشر همیشه در جستجوی رابطه‌اش آدرس جدید و بدون فیلتر تک بت با طبیعت بوده است ، مثلآ باغ‌های قرون وسطی نشانگر باغ “عدن” و تمایل بشر به بازگشت به آن بودند و یا باغهای دروه رنسانس سمبل

تاریخ باستان بودند.قرون هفدهم و هجدهم هم سرشار از نمونه‌هایی در رابطه با اسطوره‌ها

و داستانهای تخیلی بودند تا اینکه سرانجام شیوه تفکر هنر به خاطر خود هنر فرضیه‌های

تک بت پیش بینی فوتبال مربوط به باغداری و گل و سبزه کاری مورد توجه واقع شد.نمونه‌های امروزی نگرش هنری به باغ را حفظ نموده‌اند که سایت جدید تک بت باغ تفکرات کیهانی متعلق به چارلزجنکس یکی از بارزترین انواع آن است.

طرح اصلی باغ تفکرات انسانی از اصل “اغتشاش” و همچنین یک طبیعت پیچیده که اشکال آن دائمآ در حال تغییر و

تکامل‌اند سرچشمه می‌گیرد و اشکال غیر خطی کیهان‌شناختی را شامل می‌شود.

معماری پیدایش کیهانی سایت takbet (غیر خطی) :

معماران سبک دیکانستراکشن که در اوایل دهۀ نود میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه خود را پایبند ندیدند.  آنها در روند شکل گیری موضوعات علمی – فلسفی جدید در معماری را که از اواخر دهۀ 1970 با مبحث دیکانستراکشن شروع شد ادامه دادند.  در حال حاظر این معماران به دنبال شکل کالبدب از مفروضات و شناخت انسان از خود و محیط پیرامون خود می باشند.

به طور کلی در کیهان، گسترش و پیدایش به صورت مستمر و در یک مسیر خطی صورت نمی تک بت پیش بینی فوتبال گیرد، بلکه به صورت غیر خطی و پرش انجام می شود. بدین معنی که گسترش در هر مرحله، نهایتاً به نقطه بحران و آشفتگی و متلاشی شدن نظم آن ختم می شود. در این

نقطه یک پرش ایجاد می شود و شرایط و نظم مرحلۀ جدید متفاوت از مرحله قبل است. در هر مرحله، پیش بینی دقیق مرحلۀ بعدی امکان ندارد، زیرا موارد بسار جزئی می توانند، تغییرات مهمی در مرحله بعدی ایجاد کنند.

معماری قرن بیستم این را بحث

را مطرح می کند که معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود، معماری امروز باید

معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنولژی، و فلسفه کنونی.

اگر در جهان سنت، آدرس جدید و بدون فیلتر تک بت فرم تابع سنت و در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است و در جهان کنونی، فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد.

اگر میس وندروهه شعار کمتر بیشتر است را در معماری سایت جدید تک بت مدرن مطرح کرد، معماری پیدایش کیهانی بر اساس نظریه پیچیدگی و به نقل از فیلیپ اندرسون شعار بیشتر متفاوت است را تکرار می کند. بدین معنی که جواب دو به علاوۀ دو لزوماً چهار نیست.

ماکت تک بت پیش بینی فوتبال حجمی-طراح فرانک گهری

انسان و معماری

 

اگر نظریه انسان شناختی سایت takbet از پایه خود بازسازی شود، گونه های فردی و روابط آنها را می توان بر اساس مشخصات و اولویت هایی مشهود روشن کرد:

برای نمونه با در نظر گرفتن «دست»

به مثابه «ابزار» اولیه، رشته های گیاهی به مثابه  نخستین مواد ساخت ،

و ریستن و بافتن به مثابه فنون ابتدایی ( نوعی پیش از تاریخ انعطاف آمیز! اگنتر 1986 الف).

در نتیجه می توان با بهره برداری از روش های جدید مردم شناسی تاریخی و پیش تاریخی به بازسازی یک پیوستار ساختی جدید رسید.–!

البته برای این کار باید مفاهیم بسیار گسترده ی را کنار گذاشت براین نمونه این فکر را که ابداع مسکن به دست انسان های نخستین برای آن بوده است

که از تک بت پیش بینی فوتبال محیط نامساعد در امان باشند.

به نظر ما، معماری خانگی امروز موقعیتی نسبتا جدید را می سازد که پیش فرض یک میدان تجربی گسترده برای انسان را  –

برای مثال در راه یافتن مواد غذایی و خوراکی و یا  در چارچوبی وسیع تر  در راه ساختارمند کردن محیط حیاتی خویش –  در این زمینه اصل می گیرد.

انسان به این ترتیب  با نشانه هایی ساده وارد عمل می شود و  فنون و روش هایی را  برای خود می پروراند  که بعدها برای ساخت «مسکن» نیز به سایت جدید تک بت کار می روند .

اگر این پیوستار ساختی  سایت takbet را قابل سایت جدید پیش بینی تک بت قبول بدانیم، این امر بی شک روش های علم شناخت  پیش از تاریخ  و به ویژه فراافکنی های آن را از خلال علوم طبیعی  و انطباق دادن آنها با داروینیسم اجتماعی را نیز به  زیر سئوال می برد.

همان طور که بی تردید روش تاریخی ادرس جديد تك بت ( «عصر سنگ»)  نیز  به زیر سئوال می رود.

به عبارت دیگر اگر  فرضیات  انسان شناسی معماری مبنی بر آنکه رشد طبیعی و فرهنگی انسان ها، اساسا نتیجه  عملی  متراکم بر نوعی از اشیاء  فرهنگی ناپایدار بوده باشد، به اثبات برسد،

استناد های  سرسختانه  پیش تاریخی،

برای تاریخ گذاری  بر اشیاء به ادرس جديد تك بت مثابه اسناد قابل اتکا و تردید ناپذیر تک بت پیش بینی فوتبال، صرفا به مفروضاتی فکری بدل خواهند شد.

به طور خلاصه انسان شناسی معماری  می تواند به صورتی سازنده و مثبت پارادایم های  رویکردی ما را نسبت به  سایت جدید پیش بینی تک بت گذشته انسان تغییر دهد.

نحوه ثبت نام در سایت شرط بندی تک بت

 

معماری اجتماعی‌ترین هنر بشری است.

به غیر از دوران گردآوری خوراك، حضور فضا، بنا و شهر از گذشته تا امروز و در آینده، لحظه‌ای از زندگی روزمره آدمیان غایب

نبوده و نخواهد بود.

بشر نیازمند فضایی است كه او را در مقابل تأثیرات محیط محافظت نماید.

این نیاز از ابتدای زندگی تا به امروز ادرس جديد تك بت تغییر چندانی نداشته است.

این فضای محافظ یا سایت takbet همان فضای معماری، مركزی است كه بر مبنای آن تمامی ارتباطات فضایی

شكل یافته و سنجیده می‌شوند.

ارتباطات فضایی بین افراد، سیستمی است پیچیده از سایت جدید تک بت تمایل به نزدیكی، فرار، نادیده گرفتن،

توجه نكردن و … به این دلیل فضای معماری نمی‌تواند تنها با توجه به فضایی ریاضی طرح شده باشد،

بلكه لازم تک بت پیش بینی فوتبال است طرح فضا به ترتیبی باشد كه تمامی ارتباطات اجتماعی ـ روانی انسانها تقویت شوند یا اینكه لااقل برای آنها مزاحمتی ایجاد نشود.

مفهوم فضای ساخته شده یا فضای كالبدی به معنای كلیه شكلهای كالبدی قابل لمسی كه انسان‎ها به وجود می‌آورند

و یا تغییر شكل‎هایی كه در همین زمینه اعمال می‌كنند، سایت جدید پیش بینی تک بت می‌تواند به صورت یك مفصل بین فضای كالبدی ـ طبیعی ادرس جديد تك بت و فضای زیستی انسانها تعریف شود.

 این فضا نقطه شروع انسان برای شناخت محیط است.

 

فضای معماری به بیانی توصیف

مادی مكان یا ظرفی است كه در آن بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی بشر صورت می‌پذیرد.

بنابراین فضای معماری با زندگی سایت جدید پیش بینی تک بت رابطه‌ای ناگسستنی دارد. انسان هنگامی كه از رحم مادر جدا می‌شود، در فضایی جدید قرار می‌گیرد كه همان فضای معماری است.

انسان در فضای معماری سایت takbet زندگی می‌كند، به فضا فكر می‌كند و فضا را خلق می‌نماید.

معماری هنر به نظم درآوردن فضاست و انسان نمی‌تواند قبل از آنكه افعال خود را منظم كرده و به زندگی خود نوعی سازمان بخشیده باشد، فضا را به نظم درآورد.

 

رابطه انسان با فضای معماری رابطه‌ای

است روزمره كه بخش مهمی از زندگی  ادرس جديد تك بت او را در بر می‌گیرد.

این رابطه پیچیده‌تر از رابطه انسان با فضای هنری نقاشی و سایت جدید تک بت مجسمه سازی‌ است، زیرا انسان این فضا را از درون نیز تجربه می‌كند.

از این رو بعد از قرن‎ها، هنوز سایت جدید پیش بینی تک بت مسأله اصلی معماری، فضا و زندگی و چگونگی ارتباط بین این

دو است.

فضای معماری كه اصلی‌ترین وجه معماری است،

از طریق اصلی‌ترین وجه زندگی یعنی خلاقیت می‌تواند ایجاد شود.

با اینكه فضای معماری به فضای زندگی ادرس جديد تك بت انسانها مربوط است، ولی این ارتباط از فرمول خاصی نتیجه نمی‌شود.

فضای زندگی بصورت الگویی از

پیش تعیین شده، در جهان ایده‌آل‎ها وجود ندارد، بلكه بایستی ایجاد شود ومعمار مسؤول ایجاد آن است.

رابطه معماري با طبيعت سایت جدید پیش بینی تک بت

 

* رابطه بين طبيعت با ساخت وسازهاي انساني در دو مقياس كلان (برنامه ريزي سرزمين) و خرد (معماري وشهرسازي) مورد بررسي قرار مي گيرد.

در مبحث كلان، جغرافياي طبيعي به منظور ساماندهي ساخت

وسازها برحسب شرايط طبيعي، اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي سایت takbet مورد مطالعه قرارگرفته و رابطه انسان

با طبيعت در معماري و شهرسازي تبلور پيدا مي كند. طراحي با طبيعت همواره از دو جنبه زيبا شناختي و بهره برداري از طبيعت

مطرح بوده و در سایت جدید پیش بینی تک بت اين روند طبيعت همواره بعنوان بسترحيات آدمي مورد توجه معماران واقع شده است.

 

* در سير تحول ايجاد باغ از دوران باستان، تا پيدايش و ظهور ويلاها در قرون مياني بدين سو، و شكل گيري پارك ها و ايجاد فضاهاي سبز شهري در دوران صنعتي و معاصر، همواره توجه به طبيعت وجود داشته است . نحوه برقراري ارتباط انسان با طبيعت از دوران باستان يعني هنگامي كه انسان رابطه اي ادرس جديد تك بت هماهنگ و ستايش آميز با طبيعت داشته تا هم اينك كه اين ارتباط و وابستگي به طبيعت ، شور و اشتياق حضور درعرصه مناظر طبيعي وچشم اندازهاي بكر سایت جدید پیش بینی تک بت و وحشي را نشان مي دهد ادامه داشته است .

تغيير رابطه معماري امروزي با طبيعت

 

* اگر تا پيش از دوران معاصر سایت جدید پیش بینی تک بت ، معماري سعي در هماهنگ كردن خود با شرايط اقليمي و طبيعي پيرامون خود داشت ، از يك دوره خاص به بعد خود را از اين قيد

رها كرد . سایت جدید پیش بینی تک بت

 

* در سالهاي اخير انسان  سایت takbet سعي كرده است به دنيايي فراتر از محيط زيست طبيعي خود دست يابد . انسان امروز مشتاق دستيابي به جهاني خارج از طبيعت و ساخت دنيايي ديگر در آن است .

 

* شايد بتوان بتوان يكي از اصلي ترين مصداق هاي عوض شدن چهره و ساختار شهر و معماري امروزي نسبت به گذشته را ، در تغيير رابطه فضاي ساخته شده با

محيط ، اقليم و طبيعت سایت جدید پیش بینی تک بت پيرامون پيدا كرد .

 

* از دلايل اين تغييرات دو علت :

 

1) رهايي از محدوديت ها

2) انرژي ارزان و طبيعت فراموش شده سایت جدید تک بت

 

 

* در دوران معاصر نيز كه سایت جدید پیش بینی تک بت مسئله پيوند بين شهرها و معماري با طبيعت مورد توجه و بازبيني طراحان و برنامه ريزان شهري قرارگرفته است. بازگشت به اصالتهاي هنري و معماري گذشته

با هدف كيفيت بخشي به محيط هاي مصنوع وانسان ساخت و  با نگرش به ارزشها و هويت فرهنگي چنين آثاري، لزوم بازنگري در روش هاي طراحي فضاهاي زيستي را الزامي ساخته است.

تاثير طبيعت بر سازه ها سایت takbet

* در معماري ، سازه بايد تابع قوانين طبيعت و تامين كننده الزامات آن باشد و به طبيعت احترام بگذارد . هر نوع توسعه يا پيشرفت در مهندسي ساختمان فقط به كمك اين قوانين امكان پذير است .

نوعي سادگي ذاتي در طبيعت وجود دارد كه

اگر بتوان آن را در طراحي سازه به كار بست ، مي توان مطمئن بود كه ساختماني موزون و زيبا به وجود خواهد آموخت . طبيعت به ما درس طراحي سازه مي آموزد.

طبيعت با قوانين جاري درون خود راه هايي را نشان مي دهد كه مي توان با استفاده از آنها با كمترين اجزا ،

تركيبات متنوع و بي انتها از فرم هاي سازه اي را به وجود آورد . طبيعت فرم ها و سازه هايي را بر اساس اصل استفاده از كمترين انرژي خلق مي كند .

 

* بلورهاي برف نمونه اعجاب آميز از اين توانايي طبيعت هستند . بلور برف داراي فرمي شش وجهي ، متقارن و يكنواخت است

و مي تواند الگوهاي نامحدودي ايجاد كند كه هيچ كدام تكراري  نيستند  سایت جدید پیش بینی تک بت. هر دانه بلور برف منحصر به فرد است و در عين حال الگوهاي گوناگوني درون خود دارد .

 

 

معماري هماهنگ با طبيعت سایت takbet

 

* در شهرهاي قديمي ، معماري حاصل يك تجربه طولاني از همزيستي انسان و طبيعت مي باشد ، يعني پاسخ انسان شهرنشين به دشواري هاي پيرامون خود ،

از راه فرم ها و شكل هاي معمارانه بيان مي شود ، بدون آنكه اين پاسخ ها بخواهند بر طبيعت غلبه كنند يا ناديده گرفته شوند . يعني در حقيقت معماري ، طبيعت را به عنوان بستر اصلي شكل گيري خود مي شناسد

و سعي مي كند راهي براي زيستن در جوار آن يا همراه با آن پيدا كند .

 

* نمونه اين اتفاق را در شهرهاي كويري ، سایت جدید تک بت شهرهاي شمالي و شهرهاي سرد كوهستاني ايران مي بينيم . معماري خانه ها ارتفاع ديوارها و ضخامتشان ، اندازه پنجره ها و شكل آنها ،

عرض كوچه ها و بسياري عناصر ديگر ، راه هايي هستند براي زندگي سایت takbet همراه با طبيعتي كه مي تواند خشن يا برعكس معتدل و مهربان باشد. معماري شهري مثل يزد اصلاً نمي تواند در شهري سایت جدید پیش بینی تک بت مثل اردبيل تكرار شود .